Algemene voorwaarden

Neem je vioollessen bij Het Vioolhuis, dan ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven: 

Lesafspraken
Lessen vinden plaats op individuele afspraak tussen docent en leerling/ouder. Lesdagen en -tijden kunnen flexibel zijn, of regelmatig voor zover dit de wens van de leerling/ouder is en het rooster van de docent(e) dat toelaat. De duur van de lessen wordt vooraf overeengekomen door docent(e) en leerling/ouder.
Het staat de docent(e) vrij de les te verplaatsen in geval van roosterwijzigingen.

Afzegging
In geval van ziekte dient de leerling/ouder de les af te zeggen. Lessen kunnen kosteloos worden afgezegd tot 48 uur voor aanvang van de les. Er is dan geen lesgeld verschuldigd. Bij afzegging minder dan 48 uur voor aanvang, wordt 50% van de lesprijs in rekening gebracht. Indien een les niet plaatsvindt zonder afzegging door leerling/ouder, wordt deze les alsnog in rekening gebracht. In het geval van afzegging door de docent(e) is er geen lesgeld verschuldigd.

Lestarieven
Leerling/ouder gaat akkoord met het lestarief (deze zijn vindbaar op de website onder “Tarieven”). Dit uurtarief is exclusief BTW. In het geval van eventuele reistijd die door de docent(e) wordt gemaakt voor de les, indien deze niet plaatsvindt in de praktijk van Het Vioolhuis, wordt de gemaakte reistijd meegenomen in de lestijd.

Is de leerling jonger dan 21 jaar, dan is de les vrijgesteld van BTW. Vanaf de leeftijd van 21 jaar geldt een BTW-tarief van 21%.

Betaling
Betaling voor de lessen geschiedt achteraf door middel van een factuur. Deze wordt aan het eind van de maand door de docent(e) toegestuurd. Het verschuldigde bedrag voor de gegeven lessen dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden betaald door de leerling/ouder.

Uitschrijving
Indien een van beide partijen dit contract wenst te beëindigen, dient dit schriftelijk of mondeling te worden overeengekomen tussen docent(e) en leerling/ouder. Voor opzegging is er geen termijn, en eventuele afgesproken lessen kunnen in dit geval worden afgelast (onder dezelfde voorwaarden als onder het kopje ‘Afzegging). Voor deze lessen is dan ook geen lesgeld meer verschuldigd.